top of page
Weimaraner Langhaar To en Yethe-8.jpg

20-05-2015

HD B

DCM1 N/N, DCM2 normaal, DCM3 normaal

Belgisch Jeugdkampioen 2016

Belgisch show kampioen 2017

BIS bij de Belgische Weimaraner 2017

Soc. test 2016

TAN 2017

# jachtafrichtingen met een max score van 156/160

To is een dochter van

Zara x Findus (Antares Sanelle Sirrah x Ivo Vom Heiligenberg).Op de clubmatch van de BWC is zij omschreven door

mevrouw Loch- Romans als :

" van neus tot staart zeer rastypisch, niets overdreven

met mooi soepel gangwerk. Een hond om trots op te zijn".


Daarom dat ik dan ook zo trots ben, dat To de stammoeder wordt

van mijn langhaar weimaranerkennel Yethello.  


Zarrelle Olivia Grey is in orde met alle voorschriften die door de

Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus en de Belgische Weimaranerclub

worden vereist voor de fokkerij van rashonden/Weimaraners.

bottom of page